Da, ukida se 10%-tno smanjenje mirovina po posebnim propisima

Da, ukida se 10%-tno  smanjenje mirovina po posebnim propisima

Važna informacija radi sve češćih pitanja naših umirovljenika o ukidanju 10% smanjenja mirovina po posebnim propisima koje će se ukidati u dva koraka i to 5% sa 01.07.2023. i drugih 5% sa 01.01.2024.

Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskim osiguranju

04.05.2023.

U Narodnim novinama broj 47/23 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskim osiguranju koji stupa na snagu 1. srpnja 2023.


Prema ovom Zakonu, smanjenje mirovina i mirovinskih primanja prema Zakonu o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 71/10, 130/11 i 157/13, - Zakon o smanjenju mirovina) počevši od 1. srpnja 2023. iznosi 5% umjesto dosadašnjih 10%.


Smanjena svota mirovine ne može iznositi manje od 464,53 eura (3.500,00 kn), a smanjenju mirovina, uz u zakonu taksativno navedene korisnike, ne podliježu mirovine u mjesečnoj svoti od 464,53 eura (3.500,00 kn).


Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će mirovine koje su smanjene do 30. lipnja 2023. prema Zakonu o smanjenju mirovina, odrediti prema ovom Zakonu po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.


Prema ovom Zakonu od 1. srpnja 2023. mirovine određene, odnosno ostvarene prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju će se do 31. prosinca 2023. smanjivati umjesto za dosadašnjih 10% za 5%.

Zakon o smanjenju mirovina prestaje važiti 31. prosinca 2023., te se od 1. siječnja 2024. mirovine više neće smanjivati.

Na priloženim linku je službena obavijest hzmo….