Mirovina stečena izdvajanjima u mirovinski fond nije niti smije biti tretirana kao socijala jer smatramo i dokazujemo da visina mirovine temeljem punog radnog vijeka može i mora biti dostatna za život dostojan čovjeka.


SU će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Dopis predsjedniku HSU-a - Poziv na programsku suradnju

SU - DOPIS 2 PREDSJEDNIKU HSU-a POZIV NA PROGRAMSKU SURADNJU SU - HSU

Stranka umirovljenika - SU

Program rada za 2021 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2021. godinu

Stranka umirovljenika -SU

Financijsko izvješće - 1. polugodište 2020. godine

Stranka umirovljenika -SU

Financijsko izvješće za 2019 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2020 godinu

Stranka umirovljenika -SU

Program rada Stranke umirovljenika od 2020 do 2024 godine

Stranka umirovljenika -SU

Plan rada za 2020 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijsko izvješće - 1. polugodište 2019. godina

Financijsko izvješće

Primljene donacije prvo polugodište 2019. godine

Stranka umirovljenika - SU

Izvješće o donacijama za 2018. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2019. godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2019. godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2019. godinu

Financijsko izvješće

Primljene donacije

Stranka umirovljenika -SU

IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.06. 2018.

Stranka umirovljenika - SU

Program rada Stranke umirovljenika za 2017 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijska izvješća za 2017 godinu

Zagrebačka stranka umirovljenika - ZSU

Financijska izvješća za 2017 godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2018 godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2018 godinu

Privremeno izvješće o financiranju izborne promidžbe na izvanrednim izborima u Orahovici

Privremeno izvješće o financiranju izborne promidžbe na izvanrednim izborima u Orahovici

SPORAZUM O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE

Sporazum o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe